Strømmåler – AMS

AMS
Elektrisk Produktion AS underskrev torsdag 26.05 kontrakt med SMARTservice Norge AS om leveranse av minimum 5 montører til AMS prosjektet i region SSØ. Arbeidet vil bestå i målerbytte hos Øvre Eiker og Glitre Energi 60 000 kunder. Disse kundene vil når prosjektet er avsluttet ha installert en ny og moderne AMS måler. Dette vil si at ingen kunder trenger å gjøre manuell avlesning av målerstanden, da denne sendes elektronisk til kraftleverandøren i realtime. Målerne er plassert i alle hjem og bedrifter i Øvre Eiker, Nedre Eiker, Lier, Kongsberg Og Drammen kommune.  Kontrakten mellom EP og SMARTservice Norge AS er på ca 12,5 til 17.5 Mill og prosjektets varighet vil være fra Juni 2016 til og med Q3 2018. AMS prosjektet vil være en av de største utrullingsprosjektene i Buskerud i denne perioden.
Dette er hva EB nett sier om AMS prosjektet.

Smart Strøm

Glitre Energi skal bytte ut alle el-målere i vårt nettområde; Drammen, Kongsberg og Nedre Eiker. Bakgrunnen er en beslutning hos myndighetene om at alle nettkunder i Norge skal ha automatisk måleravlesning innen 1.1.2019. Det betyr at ca. 2,4 millioner el-målere her i landet må byttes ut med nye, digitale målere. For Glitre Energi berører dette ca. 58 000 kunder. Myndighetene kaller det AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Vi kaller det Smart Strøm, fordi det åpner for en smartere håndtering av el-forbruket, både for forbruker, nettselskap og miljø.

Fordeler med Smart Strøm
ENKELT – du slipper å lese av strømmåleren – dette vil gå automatisk. Selv om måleravlesningen vil skje automatisk, er det viktig med en egenkontroll av energiforbruket. Vi oppfordrer derfor alle til å notere ned målerens tellerstand av og til, f.eks. minst en gang pr. år.
SIKKERT – automatisk avlesning reduserer faren for feil avlesning/registrering.
RYDDIG – du har full kontroll på forbruket ditt – se timeforbruket på egen webside.
FREMTIDSRETTET – det vil etter hvert komme styringsenheter og strømavtaler som gjør det enklere for deg å styre forbruk og kostnader knyttet til strøm.