Integritet og retningslinjer for informasjonskapsler

Elektrisk Produktion AS behandling av personopplysninger og bruk av informasjonskapsler

Informasjon om hvordan Elektrisk Produktion AS behandler  personopplysninger og bruker informasjonskapsler

Når du besøker Elektrisk Produktion ASs nettsted, bruker nettstedets tjenester eller kommuniserer med oss via e post, gir du Elektrisk Produktion AS visse personopplysninger. Slik informasjon kan samles inn hvis du uttrykker  interesse for våre produkter og tjenester, eller ved bruk av informasjonskapsler som samler inn informasjon  om din oppførsel og hvordan du bruker nettstedet vårt.

Denne informative teksten beskriver hvordan og hvorfor Elektrisk Produktion AS behandler personopplysningene  som samles inn gjennom din bruk av nettstedet eller kommuniserer med oss via e-post. Den beskriver også dine rettigheter og informasjonskapslene som brukes og hvorfor. Personopplysninger omfatter all  informasjon som direkte eller indirekte kan identifisere en fysisk person, f.eks. navn, personnummer, IP adresser etc.

Denne generelle teksten kan suppleres med spesifikk informasjon om visse innsamlings- eller  behandlingsaktiviteter knyttet til personopplysninger. Vi kan også be om ditt samtykke angående bestemte  behandlingsaktiviteter. Hvis det gis spesifikk informasjon eller om samtykke blir bedt om, vil dette komme i  tillegg til, og med fortrinn til, denne generelle teksten.

Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger?

Elektrisk Produktion AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger og er ansvarlig for å behandle dine  personopplysninger som samles inn gjennom vår nettside, våre tjenester eller kampanjer.  Kontaktinformasjon finner du på slutten av denne policyen.

Å være behandlingsansvarlig betyr at selskapet bestemmer formålet (dvs. hvorfor opplysninger skal  behandles) og midler (dvs. hvordan de skal behandles) for all behandlingsvirksomhet som gjelder  personopplysninger, og det er vårt ansvar å sørge for at behandlingen av informasjon følger alle gjeldende  regler for databeskyttelse.

Når det gjelder informasjonskapsler fra tredjeparter på nettstedet, er [Elektrisk Produktion ASkun ansvarlig for  informasjonen som Elektrisk Produktion AS mottar fra den aktuelle tredjeparten. Hvis og i den grad tredjeparts  informasjonskapsler samler inn informasjon som brukes til andre formål, er den aktuelle tredjeparten  ansvarlig for slik behandling.

Hvordan samles dine personopplysninger inn?

Dine personopplysninger, for eksempel informasjon om navn og kontaktinformasjon, vil bli samlet inn når  du bruker tjenestene på nettsiden vår eller kommuniserer med oss via e-post og når du gir oss informasjon,  for eksempel når du melder om interesse for våre prosjekter, produkter eller tjenester. For å melde om  interesse eller kommunisere med oss via e-post, er det obligatorisk å gi oss visse opplysninger.  Interessemelding og annen innsamling av data kan også utføres på Elektrisk Produktion AS sine partnere sine

nettsider, inkludert LinkedIn og Facebook, noe som betyr at partneren da gir Elektrisk Produktion ASnødvendig  informasjon.

Elektrisk Produktion AS kan også samle inn personopplysninger på våre nettsider, som IP-adresser og  brukeratferd/-mønstre, når du bruker nettsiden (f.eks. hvilke sider du besøker og hvordan du blar og  navigerer på nettsiden). Slike data samles inn gjennom informasjonskapsler eller lignende teknologi. Les  mer om informasjonskapsler og dataene vi samler inn gjennom informasjonskapsler lenger ned i denne  teksten.

Hvorfor behandler vi dine personopplysninger og på hvilket juridisk  grunnlag?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

Jeg. for å sikre en effektiv og sikker bruk av nettstedet og for å optimalisere/forbedre brukeropplevelsen av  nettstedet;

ii. kontakte og kommunisere med deg hvis du kontakter oss via vår nettside, via e-post eller gjennom våre  partneres nettsteder; og

iii. å analysere statistikk og brukeratferd/mønstre på nettsiden;

iv. å tilby individualiserte tjenester og innhold tilpasset informasjonen du gir oss;

v. å tilby målrettet markedsføring, inkludert annonser, tilbud og anbefalinger tilpasset etter informasjonen  du gir oss;

vi. å utvikle og forbedre nettsiden og å gjøre tilpasninger basert på brukerforespørsler.

Behandlingsaktiviteter i henhold til paragraf i) og ii) vil bli utført basert på Elektrisk Produktion ASsine legitime  interesser, som består i at Elektrisk Produktion AS ønsker å kunne tilby nødvendige funksjoner på vår nettside, og  at Elektrisk Produktion AS ønsker å kunne kommunisere med deg via nettsiden vår.

Behandlingsaktiviteter i samsvar med punktene iii), iv), v og vi) ovenfor utføres kun forutsatt at du har  godkjent det på forhånd, det vil si at du har gitt ditt samtykke.

Overføring av personopplysninger

For formålene som er angitt ovenfor, overfører Elektrisk Produktion ASi noen tilfeller dine personopplysninger til  underleverandører eller partnere innenfor eller utenfor EU/European Economic Area. Slike  underleverandører eller samarbeidspartnere kan for eksempel leies inn for å utføre tekniske tjenester for  nettsiden eller for markedsføring. Elektrisk Produktion ASvil alltid iverksette nødvendige handlinger, for eksempel  å inngå en personopplysningsassistentavtale, for å beskytte dine personopplysninger ved hjelp av passende  tekniske og organisatoriske beskyttelsestiltak.

Hvis Elektrisk Produktion ASoverfører informasjonen din utenfor EU/EØS, skjer slik overføring normalt med støtte  fra EU-kommisjonens standardavtaler i samsvar med artikkel 46 i EUs generelle databeskyttelsesforordning.  Du kan lese mer om standardavtalene på https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third -countries_no.

Med mindre annet er oppgitt, kan mottakeren av personopplysninger kun behandle dine  personopplysninger på vegne av Elektrisk Produktion AS, og under ingen omstendigheter for sine egne formål.

Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger?

Elektrisk Produktion AS lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle  formålene angitt ovenfor eller det som kreves av loven. Deretter sletter vi informasjonen din eller gjør den  anonym på en slik måte at den ikke lenger kan kobles til deg.

Som en generell regel vil vi lagre dine personopplysninger når du melder din interesse for våre prosjekter,  produkter eller tjenester i løpet av tiden prosjektet, produktet eller tjenesten tilbys av Elektrisk Produktion AS . Når  du kommuniserer med oss via e-post, lagrer vi vanligvis dine personopplysninger i løpet av den tiden du har  en pågående forretning eller annen sak hos oss og to år etterpå.

Hvis du har fjernet interesseerklæringen din, kan Elektrisk Produktion AS bruke visse personopplysninger med det  formål å gjenopprette deg som en interessert part, i tolv (12) måneder fra du ble fjernet.

Elektrisk Produktion AS kan også lagre dine personopplysninger over en lengre periode for å fastslå, håndheve  eller forsvare mot juridiske krav, eller hvis vi har en juridisk forpliktelse til å gjøre det. For eksempel lagrer vi  alle regnskapsdata i henhold til den norske bokføringsloven , som resulterer i en lagringsperiode på fem (5)  år fra slutten av regnskapsperioden.

Se lagringstider for ulike informasjonskapsler som er lagret på enheten din under «Sammenstilling av  informasjonskapsler og lagringstider» nedenfor.

Hvilke rettigheter har du når du er registrert?

Du har følgende rettigheter i henhold til gjeldende databeskyttelsesforordning:

Når du har rett til tilgang til slik informasjon (registreringen av behandlingsaktivitetene skal gjøres  tilgjengelig på forespørsel) med tilleggsinformasjon om behandlingsaktivitetene. Forespørsler om slike  utdrag må gjøres skriftlig og signert av deg og sendes til adressen nederst i denne policyen. Merk  konvolutten «Data beskyttelse». For å være sikker på at registerutdraget ikke sendes til feil person, sender vi  det til din folkebokföringsadresse.

Hvis du mener at dine personopplysninger er uriktige eller ufullstendige, har du rett til å be om at  opplysningene blir rettet.

Under visse omstendigheter kan du be om at dine personopplysninger slettes eller begrenses.

Når behandlingen utføres basert på legitime interesser, har du rett til å motsette deg slike  behandlingsaktiviteter. Dersom innsigelsen gjelder behandling for direkte markedsføring, skal  personopplysningene ikke lenger behandles for dette formålet.

På forespørsel kan du også, under visse omstendigheter, innhente og overføre noen av dine  personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig for personopplysninger, dvs. dataportabilitet.

Hvis du mener at Elektrisk Produktion AS  har behandlet dine personopplysninger feil eller i strid med gjeldende  databeskyttelsesforskrifter, har du rett til å sende inn en til den aktuelle personvernregulatoren.

Hvis du ønsker å utøve dine rettigheter i forhold til Elektrisk Produktion AS i henhold til paragrafene ovenfor,  vennligst gi oss en signert forespørsel i samsvar med kontaktdetaljene på slutten av denne teksten.

Om informasjonskapsler

Nedenfor er en beskrivelse av hvilke informasjonskapsler vi bruker på nettsiden vår og hvorfor vi bruker dem,  og også hvordan du som besøkende på nettsiden vår kan avvise disse informasjonskapslene. Denne  policyen bruker konseptet «informasjonskapsler» som et generisk navn for web-beacons, pikseltagger og  andre identifikatorer og/eller sporingsteknikker.

Hva er informasjonskapsler?

Informasjonskapsler er små tekstfiler som er innebygd i datamaskinen, nettbrettet eller smarttelefonen din  når du besøker Elektrisk Produktion AS sin nettside, og de gjør det mulig for Elektrisk Produktion AS å gjenkjenne  nettleseren din når du besøker nettsiden vår. Informasjonskapslene inneholder informasjon om nettleseren  din, for eksempel hvilken type nettleser og skjermoppløsning, og din aktivitet på Elektrisk Produktion AS s  nettsider, for eksempel når og hvilket innhold du har sett og klikket på og hvilken nettside du besøkte før du  besøkte nettstedet vårt.

For å bruke nettstedet og alle dets funksjoner uten forstyrrelser, må du godta visse informasjonskapsler. Når  du besøker nettstedet vårt, blir du bedt om å godta bruken av informasjonskapsler. Du har alltid muligheten  til å begrense vår bruk av informasjonskapsler og/eller slette informasjonskapsler. Dette kan imidlertid  påvirke nettstedet og dets funksjonalitet. For mer informasjon om hvordan du begrenser og sletter  informasjonskapsler, se videre nedenfor.

Hvilke informasjonskapsler bruker vi og hvorfor?

Elektrisk Produktion AS bruker informasjonskapsler til en rekke formål, blant annet for å motta informasjon om  hvordan nettstedet brukes, for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet, og også til interne statistiske  formål, for eksempel for å telle antall unike besøkende på nettstedet. I tillegg til dette kan

Elektrisk Produktion AS  ved hjelp av informasjonskapsler gjenkjenne din enhet når du besøker nettsiden igjen, lagre informasjon om  dine aktiviteter og preferanser på nettsiden og tilby deg målrettede annonser, tilpasset dine interesser. Vi  bruker såkalte session cookies som er midlertidige og slettes når du lukker nettleseren. Vi bruker også  permanente informasjonskapsler, som lagres på enheten din i en lengre, spesifisert periode eller til du velger  å slette dem selv. Hvor lenge ulike informasjonskapsler lagres på enheten din, vises i tabellen nedenfor.

Hvilke typer informasjonskapsler vi bruker og hvorfor vi bruker dem kan kategoriseres på følgende måte:

STRENGT NØDVENDIGE KAPSLER

Visse informasjonskapsler er nødvendige hvis du ønsker å bruke nettstedet vårt og alle dets funksjoner, for  eksempel slik at vi kan identifisere forespørsler fra samme nettleser i en begrenset økttid.

FUNKSJONELLE COOKIES

Funksjonelle informasjonskapsler inneholder en unik ID og hjelper nettstedet med å lagre  brukerinnstillinger, for eksempel informasjon om [språk, region og andre preferanser], for å gi deg  individualiserte og tilpassede tjenester og innhold.

STATISTISKE INFORMASJON

Disse informasjonskapslene brukes til å analysere nettstedets ytelse og for å identifisere og fikse mulige  problemer så snart firmaet oppdager dem.

MARKEDSFØRINGSCOOKIES

Vi bruker markedsføringsinformasjonskapsler for å lagre informasjon om brukeraktivitet på nettsiden vår,  inkludert hvilke sider brukeren har besøkt og hvilke lenker han eller hun har klikket på, men også hvordan  brukeren beveger seg mellom ulike nettsider. Firmaet bruker denne informasjonen til å tilby målrettet og

tilpasset markedsføring som vi mener er relevant og av interesse for deg. Ved hjelp av  markedsføringsinformasjonskapsler vi også vise annonser når brukeren besøker andre nettsider. Til slutt  brukes disse informasjonskapslene for å sikre at de samme annonsene ikke vises for deg for mange ganger,  og for å måle effektiviteten til markedsføringskampanjene våre.

TREDJEPARTS INFORMASJON

Vi bruker også tredjeparts informasjonskapsler på nettsiden vår, dette betyr at de kommer fra en annen  domenenavnavsender enn den du besøker. Den samme tredjepartsinformasjonskapselen kan brukes av  flere forskjellige nettsteder som jobber sammen for å forstå hvordan besøkende surfer mellom nettsidene.  Informasjon fra disse informasjonskapslene kan deles med oss, men også brukes til andre formål. Dette  kontrolleres av den respektive aktøren som er ansvarlig for og leverer informasjonskapselen.

Sammenstilling av informasjonskapsler og lagringstider

Liste over informasjonskapsler

[innhold fra One Trust!] Add Cookie List script!

Hvordan kan du begrense eller slette informasjonskapsler?

Du kan slette alle informasjonskapsler fra enheten din og du kan stille inn nettleseren/endre innstillingene  dine slik at du automatisk avviser informasjonskapsler eller blir informert om at et nettsted bruker  informasjonskapsler. Du kan lese mer om hvordan du kan nekte og slette informasjonskapsler her  https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options 

For å få full tilgang til Elektrisk Produktion ASs produkter og tjenester på nett, må du godta informasjonskapsler.  Hvis du velger å slette eller begrense bruken av informasjonskapsler, vil enkelte funksjoner på nettstedet vårt  ikke fungere, og du vil ikke få tilgang til hele nettstedet. I tillegg må du angi dine preferanser manuelt, for  eksempel språk, hver gang du besøker nettstedet vårt.

Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig for personopplysninger

Hvis du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger eller om informasjonskapsler, eller hvis  du ønsker å utøve dine rettigheter i henhold til paragrafene ovenfor, er du velkommen til å kontakte oss.

Elektrisk Produktion AS , Reg. No: [update with your company registration number]

Att: [update with Responsible person]

Gråterudveien 1 | 3036 Drammen

E-post: elprod@elprod.no  (Merk, gjelder ikke for forespørsler om tilgang)

Vil du sende oss en forespørsel om tilgang? Se mer informasjon om hvordan du går frem under avsnittet  «Hvilke rettigheter har du ved registrering?».