• 100-åring med ambisjoner

Gleder seg til 100-årsfeiring og retter blikket fremover. Fra venstre: Arve Syvertsen (PowerTech), Bjørnar Sønsterud (PowerTech), Liv Marit Sætra (EP) og Atle Stenestø (EP).

EP rigger seg for fremtiden

Drammensfirmaet AS Elektrisk Produktion fyller 100 år i år og har klare mål for de neste hundre. – Takket være engasjerte og dedikerte ansatte har vi vært ledende i bransjen i 100 år. Det skal vi fortsette med, sier Atle Stenestø.

I løpet av hundre år, med både store og små elektrikeroppdrag, har AS Elektrisk Produktion blitt en anerkjent og velrenommert installasjonsbedrift. På oppdragslisten finnes store kunder som Avinor, Blaafarveværket og NOAH, som alle har fulgt EP i en årrekke. Men 100-årsjubilanten er alt annet enn klar for en rolig pensjonisttilværelse de neste årene. Firmaet satser som aldri før.

– For å klare å være ledende i bransjen må vi fortsette å være fremoverlente og offensive. Vi må være først ute med det nyeste. Vi må følge med på utviklingen og være helt i førersetet innen ny teknologi som kommer i forbindelse med installasjon av ladestasjoner for elbiler, installasjoner i smarthus og solcelleteknologi. I tillegg ønsker vi å sikre oss enda flere rammeavtaler og øke salget av internkontroller på elektriske anlegg, sier Atle Stenestø. Han leder den daglige driften i firmaet.

De ansatte er årsaken til suksessen
Stenestø er ikke i tvil om hva som er grunnen til firmaets lange levetid. Bedriftens engasjerte og dyktige medarbeidere løftes frem som årsaken og drivkraften bak firmaets sterke posisjon i bransjen.

– Akkurat som for 100 år siden, er de ansatte uten tvil vår viktigste ressurs for å lykkes også i fremtiden. Styrken vår er deres kompetanse, fleksibilitet og erfaring, og det skal vi løfte frem når vi rigger oss for fremtiden i en bransje der utviklingen skjer raskt og konkurransen om oppdragene er stor.

Mye tyder på at EP opp igjennom årene har vært en bra arbeidsplass, og svært mange elektrikere fra lokalområdet har på et eller annet tidspunkt hatt EP som arbeidsgiver.

– Bedriften har helt siden Hans Wiger ledet den hatt et klart mål om at EP skal være en arbeidsplass der folk trives. Det ønsker vi å jobbe for også i fremtiden. Vi må gjøre oss attraktive for nyutdannede elektrikere og ta godt vare på de som allerede er her, sier han og legger til:

– Vi er stolte av at mange velger å bli i bedriften hele sin karriere. To av våre ansatte har faktisk jobbet her i over 40 år.

Kom over kneika i 2015
Det er langt fra noen selvfølge å bli så gammel i en stadig tøffere bransje. EP har gjort stor suksess, men det skal mye til å runde 100 år uten en eneste dump i veien. For tre år siden pekte pila i feil retning, men redningen var nær. Atle Stenestø, Arve Syvertsen og Bjørnar Sønsterud i PowerTech ble kontaktet av daværende eier, Wendy Wiger, med spørsmål om de kunne tenke seg å overta bedriften.

– Vi grep sjansen og visste at det var gode muligheter for å snu den negative kursen. EP er nå en del av PowerTech Gruppen, men drives som en egen bedrift med egne ansatte, sier Arve Syvertsen fra PowerTech og legger til:

– Firmaene utfyller hverandre, og sammen kan vi tilby en komplett pakke av elektrikertjenester. Pila peker igjen oppover for EP.

Storslått feiring av et lite stykke norsk bedriftshistorie
100-åringen EP skal feire seg selv og sine 42 ansatte med brask og bram på Union i Drammen den 14. april. Her er både nåværende og gamle ansatte invitert til festmiddag.

– Det er ikke hver dag en bedrift fyller 100 år, så vi vil markere jubileet på skikkelig vis. Ved tidligere jubileum har vi laget en bok, men på 100-årsdagen klinker vi til med en stor fest. I tillegg har vi laget en film for å hedre de ansatte, for å minnes årene som har gått og for å rette blikket fremover mot de neste 100 årene. Den filmen gleder vi oss veldig til å vise frem den kvelden, sier Atle Stenestø.

Fakta og historie om EP:

  • Firmaet ble etablert i 1918 av Hans Karlsrud, Andreas Opsahl og Dan Krussand. De tre startet bedriften i den nedlagte Kjeksfabrikken i Stiboltsgate 20 i Drammen.
  • I 1929 kjøpte Hans Karlsrud eiendommen Søren Lemmichs gate 1, tomten etter den nedlagte Drammen Kassefabrikk. Behovet for nye lokaler var et resultat av vekst på 20-tallet. I et tiår hvor andre bedrifter i verkstedindustrien slet og måtte redusere, var EP i en unik posisjon. Grunn til dette var de mange leveransene til kommunale og fylkeskommunale elektrisitetsverk, statens kraftforsyning og Norges Statsbaner. Frem til 2015 hadde AS Elektrisk Produktion sitt virke her.
  • I 1963 overtar familien Wiger bedriften og eierskapet.
  • I 2015 ble EP solgt til PowerTech. Bedriften flyttet da også til nye lokaler i Kniveveien 29 i Drammen og ble en del av flere bedrifter under PowerTech Gruppen.
  • EP er i dag en solid og ledende installasjonsbedrift med bred erfaring innen service, rehabilitering av eksisterende elektriske anlegg og ny installasjon for både privatboliger, industri og næringsbygg.